Integritetspolicy - GDPR

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. För att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina uppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller.

Dina rättigheter i korthet innebär att du kan: 
* Få en digital kopia av dina personuppgifter
* Rätt att begära korrigering och radering av dina personuppgifter
* Invända mot och begränsa behandlingen av dina personuppgifter

Kontakta oss för mer information: